Opinionsbildning och intressepolitik

I Stockholms stad finns f n 28 råd för funktionshinderfrågor där vi är med och påverka vårt samhälle, vår närmiljö, vår kultur och tillgänglighet.

I råden arbetar man för alla människor med funktionsnedsättning i staden. Det finns råd i varje stadsdelsnämnd samt i stadens facknämnder och bolag.

Råden arbetar med övergripande frågor som berör mångas vardag. Ja, det det som är bra för oss med funktionsnedsättning är bra för alla. Är den fysiska miljön tillgänglig så är det också bra för äldre och barnfamiljer. En bra ljudmiljö är till gagn för alla och kan förebygga framtida hörselskador. Fler och bättre toaletter i offentlig miljö är inte bara bra för människor som är mag- och tarmsjuka. Det är bra för alla. Föreningen har följande representanter under mandatperioden 2010-2014:

Spånga Tensta - Avraam Lazaridis och
Birgitta Johansson  
Kista Rinkeby – Avraam Lazaridis
Södermalm – Gunilla Göran 

Farsta - Lars Jonsson

Bromma – Ulla Johansson

Skarpnäck - Gunilla Anegren

Östermalm - Charlotte Norlin

Kyrkogårdsnämnden – Gunnel Leach

Kulturnämnden – Charlotte Norlin 

Stadsbyggnadsnämnden samt Bostadsbolagen – Anna Hansson 
 
Fastighetsnämnden – Britt-Inger Stjernström 

Idrottsnämnden - Gunnar Hellberg

Trafik & Renhållningsnämnden o Sthlms Parkering
Elisabeth Bergvall
 
Äldrenämnden - Eva Serneblad

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.