överst tv Stina, Caroline, Lilian (bakom Stina); överst th Lotta Håkansson, nyvald ordförande; nedan Reumatikerförbundets nya styrelse

Rapport från Reumatikerförbundets stämma

Läs ordförande Caroline Liljegrens färska rapport från Reumatikerförbundets stämma.

Sammanfattning ifrån förbundsstämman:

Den 3-4 juni ägde Reumatikerförbundets årliga stämma rum. Från Reumatikerföreningen Stockholms styrelse deltog ordförande Caroline Liljegren, vice ordförande Stina Morian och ledamot Lilian Öhrström (som även är vice ordförande i Reumatikerdistriktet Stockholm)

Detta år stod det val på programmet, vilket inträffar var fjärde år. Till förbundsordförande valdes Lotta Håkansson. Lotta har bl.a. varit kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun och ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings internationella beredning. Idag arbetar hon på Prime som senior rådgivare.
Denna mandatperiod har vi i Reumatikerföreningen Stockholm inte mindre än tre representanter i förbundsstyrelsen. Lotta är nybliven medlem hos oss, och som ledamöter valdes Christina Dahlström och Gunilla Göran. Christina sitter i vår styrelse som ledamot och Gunilla ingår i vår valberedning. Detta är mycket roligt, att Sveriges största förening är med och påverkar förbundet på nationell nivå!

Stämman fattade beslut om att förbundet ska ta fram en ny grafisk profil, då den befintliga är gammal och inte anpassad för den digitala världen. Dessutom så antogs det riktlinjer för valberedning på alla nivåer i Reumatikerförbundet.

Föreningen hade skickat in två motioner, en om att förbundet ska arbeta med långvarig smärta. Motionen antogs inte helt rakt av, men till stora delar. Sedan hade vi motionen om att införa ReumaKompis nationellt. Efter en spännande omröstning så ”vann” motionen, det vill säga att motionen antogs. Detta är vi jätteglada för!
Det innebär att förbundet nationellt kommer att ta fram material och stöd så att alla föreningar i landet som vill arbeta med ReumaKompis, lätt kan anamma upplägget. I höst kommer detta arbete att dra igång.

Caroline Liljegren
Ordförande

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.