Vill du påverka och tillgängliggöra Stockholm Stad?

På uppdrag av HSO Stockholm Stad har vi Reumatikerföreningen Stockholm fått möjlighet att nominera kandidater till Stockholms stads funktionshinderråd för mandatperioden 2019-2022. Ansök senast 23 oktober. 

 

Det finns 27 stycken funktionshinderråd i Stockholm Stad knutet till stadens nämnder och bolagsstyrelser. Rådens uppgift är att ge råd knutet till funktionshinderaspekten i olika frågor och ärenden. Råden ska även ta initiativ till att förbättra stadens för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Råden skapar således inflytande och insyn i allmänna frågor som berör funktionsnedsattas vardag och levnadsförhållanden.

Här kan du läsa mer

För att nominera dig själv eller en annan medlem i Reumatikerföreningen Stockholm, vänligen använd nedan dokument och skicka in den till Reumatikerföreningen Stockholms kansli senast 23 okt 2018.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.